Photos > Tattoo Portfolio

Willow tree on torso.
Willow tree on torso.
2018